Zboża sprzedaż

W gospodarce wielu krajów, min. w Polsce, rynek zbóż jest jednym z najważniejszych segmentów rynku żywnościowego. Zachodzą na nim silne procesy koncentracji zarówno na poziomie przetwórstwa, jak i handlu. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchu dostaw zbóż zależy w dużej mierze od współpracy z dostawcami i odbiorcami. Najważniejsze ogniwa łañcucha dostaw zbóż to: producenci zbóż, handel zbożem oraz przetwórstwo zbóż.

Sprzedaż zbóż stanowi drugie, bardzo ważne ogniwo w łańcuchu dostaw. W Polsce odbywa się poprzez kontraktacje oraz poprzez sprzedaż bezpośrednią lub pośrednią. Należy tu również wymieńić sprzedaż interwencyjną.

Kontraktacją zbóż zajmują się najczęściej najwięksi producenici przetworów zbożowych lub firmy zajmujące się pośrednictwem na rynku zbożowym. Niestety, na podstawie badań przeprowadzonych w 2009 roku przez "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", można zauważyć, że wykorzystanie kontraktacji przez polskich producentów jest bardzo małe. Wpływa na to na pewno rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych, co z kolei ma wpływ na na wielkość produkcji i możliwości zaopatrzenia kolejnych etapów łañcucha dostaw.

Odbiorcy zbóż natomiast, najczęściej wymagają od swoich dostawców dużych, jednolitych pod wzgledem jakościowym i dostarczonych na czas partii. Z tego też względu oczywistym jest, iż tylko część producentów zbóż jest w stanie spełnić te wymogi. Pozostali muszą korzystać z usług przedsiębiorstw handlujących zbożem, które przejmują na siebie zadania związane z przygotowaniem odpowiednich pod względem jakości i wielkości partii surowca. Przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i sprzedażą zbóż zapewniają odpowiednią bazę magazynową, logistykę i transport.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl, od wielu lat zajmuje się kupnem i sprzedażą zbóż. Doświadczenie, dobrze rozwinięta sieć dystrybucji oraz kontakty zdobyte w tym czasie pozwalają na oferowanie zbóż w bardzo dobrych cenach. W celu sprawdzenia naszej oferty wystarczy zarejestrować się w naszym serwisie i skorzystać z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej