Rzepak ozimy

Rzepak ozimy Rzepak ozimy należy do grupy roślin oleistych. Szacuje się, że w nasionach zawiera około 45-50% tłuszczu. Z nasion rzepaku produkuje się olej rzepakowy w postaci rafinowanej, który służy głównie do celów spożywczych. Z niego też wyrabia się margarynę i inne tłuszcze kuchenne. Pozostała po wytłoczeniu oleju śruta poekstrakcyjna stanowi cenną paszę treściwą dla zwierząt, zawierającą duże ilości tłuszczu, białka i innych składników pokarmowych.

Obecnie rzepak ozimy zajmuje średnio około 2% gruntów ornych w Polsce. Tak mała ilość upraw spowodowana jest tym, że rzepak ozimy należy do grupy gatunków o relatywnie małej mrozoodporności - znacznie mniejszej niż rzepik, pszenica lub żyto. Szczególnie podatny jest na niskie temperatury w końcu zimy. Ponieważ w okresie wiosennego ocieplenia dość szybko wzrasta uwodnienie tkanek, co powoduje rozhartowanie roślin oraz rozwijanie się korzeni bocznych. W takich warunkach nawrót mrozów niszczy zjarowizowane, rozhartowane rośliny.

System korzeniowy rzepaku składa się z głęboko sięgającego korzenia palowego z dużą ilością korzeni bocznych. Korzenie boczne są jednak słabo rozwinięte i dlatego rzepak ma małą zdolność pobierania składników pokarmowych. Wymaga więc silnego nawożenia organicznego i mineralnego. Przed zimą rzepak tworzy skróconą łodygę z 8-10 liśćmi ułożonymi w rozetę i w takiej postaci zimuje. Wiosną bardzo wcześnie rozpoczyna tworzenie łodygi, która po upływie miesiąca ma już 1 metr wysokości. Łodyga tworzy liczne rozgałęzienia. Owocem jest łuszczyna.

Do Krajowego Rejestru wpisane jest ponad 40 odmian rzepaku ozimego hodowli polskiej i zagranicznej, stanowiących w większości formy populacyjne. Znajdują się tam również mieszańce złożone i mieszańce zrestorowane (z przywróconą płodnością pyłku). Jednak wszystkie formy mają za małą, jak na polskie warunki klimatyczne, mrozoodporność, a przede wszystkim zimotrwałość. Dlatego ryzyko wymarzania rzepaku jest ciągle duże - sięgające 15-20% powierzchni obsianej.

Wśród zarejestrowanych w Polsce odmian najlepszą zimotrwałością charakteryzuje się Kronos (8° w skali 9-stopniowej). Natomiast zdecydowana większość odmian sklasyfikowana jest na poziomie średnim.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu rzepakiem oraz doskonale zorganizowane kanały dystrybucji, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zainteresowanych kontraktacją rzepaku ozimego zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie i skorzystania z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać rzepak ozimy oraz inne zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej