Rośliny motylkowe - bobowate

Rośliny o sztywnych i prostych łodygach posiadające wyjątkowo rozbudowany, silny system korzeniowy. Ich charakterystyczną cechą jest wyraźnie zaznaczona szyjka korzeniowa zlokalizowana pomiędzy korzeniem a łodygą. Do ich cech rozpoznawczych można zaliczyć również drobne, zazwyczaj składające się z 3 części liście gęsto porastające pędy, a także drobne kwiatki w postaci zbitej lub wydłużonej główki. Rośliny te w przeważającej liczbie są wieloletnie lub dwuletnie, są również gatunki jednoroczne, do których należy powszechnie znany słonecznik czy kukurydza.

Motylkowate to liczna grupa roślin okrytozalążkowych do której przynależy niemal 700 rodzajów i aż 18000 gatunków z całego świata. Wszystkie je można podzielić na trzy główne grupy bobowych (najliczniejsza z całego grona), brezylkowych i mimozowych. Obecnie nazwa rośliny motylkowe zaczyna ustępować nowej nazwie, a mianowicie bobowate. Cały czas jest to jedna i ta sama rodzina.

Z uwagi na występowanie bobowatych na wielu kontynentach o zróżnicowanym klimacie ich wymagania do prawidłowego wzrostu są mocno rozbudowane. Łączy je jedynie zapotrzebowanie w odpowiednie podłoże oraz wodę. Uprawy najlepiej udają się na żyznych i przewiewnych glebach o ph powyżej 6, które łatwo się nagrzewają oraz są bogate w Ca (wapń). Do tego typu gleb należą m.in. czarnoziemy, lessy, gleby bielicowe, brunatne, rędziny i szczerki. Dużą uwagę w trakcie rozwoju roślin bobowatych należy zwrócić na prawidłowe nawadnianie, są one bowiem bardzo wrażliwe na brak wody.

Rośliny motylkowe mają pozytywny wpływ na glebę, zwiększają jej żyzność, wzbogacają w N dzięki licznym brodawkom z bakteriami Rhizobium, wiążącymi azot z powietrzem. Bobowate mają również silne, mocno rozrośnięte korzenie (do 2-3 metrów) przyczyniające się do jej spulchnienia i drenażu.

Niektóre rośliny motylkowe / bobowate:

  • Koniczyna
  • Lucerna
  • Seradela
  • Fasola
  • Groch
  • Soczewica
  • Soja
  • Robinia
  • Orzech ziemny
  • Lukrecja

Zainteresowany kontraktacją zbóż? Zarejestruj się w naszym wortalu i skorzystaj z narzędzi które pozwolą Ci kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej