Jęczmień Rudzik

W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia. Jednym z głównych przedstawicieli tej grupy zbórz jest jęczmień Rudzik. Ogólnie jęczmień jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane głównie na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek treściwych bezpośrednio w gospodarstwach, jak i w przemyśle paszowym. Na ten cel można uprawiać wszystkie odmiany, a głównym kryterium wyboru jest plon ziarna. Drugim ważnym kierunkiem użytkowania jęczmienia jest jego wykorzystanie w przemyśle spożywczym, w tym przede wszystkim do produkcji słodu. Poza tym jęczmień wykorzystuje się na cele konsumpcyjne w postaci płatków, kiełków zbożowych oraz w niewielkim stopniu jako dodatek do makaronów, odżywek dla dzieci i w piekarstwie. W kaszarniach jęczmień przerabiany jest na szereg produktów, takich jak pęczak, kasza, otręby jęczmienne oraz mąka jęczmienna.

Jęczmień Rudzik jest uprawiany głównie na cele browarne. Spośród występujących w Polsce odmian charakteryzuje się ziarnami o stosunkowo małej długości i niezbyt dużej zawartości białka. Jednocześnie ziarno jęczmienia nieoplewionego odmiany Rudzik charakteryzuje się dobrymi cechami użytkowymi pozwalającymi na uzyskiwanie z niego słodów o poprawnej sile diastatycznej i dobrej ekstaktywności.

Uprawiany jest w zasadzie na całym terytorium Polski, z wyjątkiem obszarów górskich. Wymaga gleb żyznych, zwięzłych, należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i kompleksu pszennego dobrego oraz gleb średnich (kompleks żytni bardzo dobry, pszenny wadliwy) pod warunkiem dobrego przedplonu. Ponieważ jęczmień jest wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, to pH gleby powinno wynosić co najmniej 5,7 na glebach średnich i 6 na glebach dobrych.

Jęczmień browarny wymaga wcześniejszego terminu siewu niż jęczmień pastewny. Powinien to być koniec marca lub pierwsza dekada kwietnia (opóźniona wiosna). Jęczmień Rudzik należy do gatunków szczególnie wrażliwych na opóźnienie wysiewu, które powoduje podwyższenie zawartości białka w ziarnie i pogorszenie jakości browarnej.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu zbożami oraz doskonale zorganizowane kanały dystrybucji, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zainteresowanych kontraktacją jęczmienia Rudzik zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie i skorzystania z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej