Jęczmień Brenda

Jęczmień jest równie starym zbożem uprawnym jak pszenica. Jego uprawy stanowią ok. 10 % ogólnej powierzchni uprawy zbóż na świecie. Należy do zbóż, których średnie plony z ha nie są zbyt duże i wynoszą ok. 2,1-2,3 tony. Charakteryzuje się również małą odpornością na przemarzanie i z tego też powodu, w Polsce jest stosunkowo rzadko jako zboże ozime – tylko 10-20% ogólnej powierzchni zasiewów.

Ziarno jęczmienia ze względu na brak białek glutenowych nie nadaje się na mąkę do wyrobu chleba. Używane jest przede wszystkim na kasze, jako surowiec browarniany do wyrobu piwa oraz na paszę. Najważniejszym sposobem wykorzystania jęczmienia w przemyśle jest produkcja słodu. Słód jęczmienny stanowi mieszaninę węglowodanów potrzebnych w procesie fermentacji alkoholowej, głównie w produkcji piwa.

Wybór właściwej odmiany do uprawy jest jednym z głównych gwarantów uzyskania dobrej jakości browarnej ziarna jęczmienia. Najważniejszym kryterium doboru odmiany jest syntetyczna ocena jej wartości browarnej. Najlepszymi jakościowo wg badań COBORU są odmiany: Mauritia i Żeglarz, a następnie Sebastian, Toucan, Class, Basza, Sezam, Hanka i Granal. Pozostałe odmiany w kolejności od lepszej jakości do gorszej to: Prestige, Ryton, Barke, Lailla, Blask, Scarlett, Madonna, Jersey, Brenda, Rasbet, Prosa, Nadek, Rudzik, Gwarek, Johan, Tolar, Bolina, Philadelphia, Binal, Stratus, Annabell i Poldek.

Z pośród tak wielu odmian jęczmienia uprawianego w Polsce, jedną z częściej wykorzystywanych jest jęczmień Brenda. Wynika to z faktu, iż jęczmień Brenda posiada dość dużą tolerancję na obecność jonów glinu w glebie. Jest to szczególnie przydatna cecha dla jęczmieni uprawianych na naszych ziemiach, w których często występuje przewaga gleb o zbyt niskim pH.

Ponad to, jęczmień Brenda jest zbożem, które charakteryzuje się stosunkowo dobrą krzewistością – w związku z czym, przy uprawie do celów browarnych należy stosować o 15-20% wyższą obsadę niż podaje norma COBORU. Ma to na celu ograniczenie zbyt intensywnego krzewienia roślin, które prowadzi do obniżenia masy ziaren oraz wzrostu zawartości białka – co z kolei, nie jest korzystne przy uprawie jęczmienia do celów browarnych.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu zbożami oraz doskonale zorganizowane kanały dystrybucji, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zainteresowanych kontraktacją jęczmienia Brenda zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie i skorzystania z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej