Groch paszowy

Groch należy do najpopularniejszych roślin strączkowych uprawianych w Polsce. Nasiona grochu mogą być użytkowane zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i na paszę (jako komponent białkowy). Groch należy do wysokobiałkowych roślin strączkowych. Z tego też powodu doskonale nadaje się do wykorzystania w przemyśle paszowym do produkcji wysokobiałkowych pasz roślinnych. Ziarna grochu zawierają ponad 20 % białka ogólnego o dużej wartości odżywczej.

Groch odgrywa również ważną rolę w płodozmianie, jako roślina fitosanitarna przerywająca częste następstwo zbóż po sobie. Rośliny te pozostawiają dobre stanowisko dla roślin następczych i wstrzymują degradację gleby. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w Polsce, gdzie udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi już ponad 70% i wprowadzanie roślin strączkowych do uprawy jest szczególnie wskazane. Ponad to, ze względu na krótki okres wegetacji groch jest cennym przedplonem dla gatunków ozimych: rzepaku, jęczmienia i pszenicy.

Groch paszowy – stosowany jest do produkcji różnych mieszanek paszowych. Oprócz zawartości białka, cechą charakterystyczną grochu jest mała zawartość garbników Mieszanki paszowe zawierające groch można stosować w karmieniu bydła, tuczników prosiąt i kurcząt.

Uprawy grochu paszowego powinno się lokalizować na glebach kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. Najlepszym przedplonem dla grochu są zboża, natomiast nie powinien być uprawiany na stanowiskach roślin okopowych oraz motylkowatych. Po zbiorze przedplonu konieczne jest wykonanie podorywki. Nawożenie stosuje się jesienią wykorzystując nawozy fosforowo-potasowe. Dla grochu paszowego stosuje się około 30-80 kg/ha P2O5 oraz 60-120 kg/ha K2O.

Ponieważ groch wymaga gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego - przy podwyższonej kwasowości gleby, po zbiorze poplonu powinno zastosować się wapno. Na wiosnę uprawa grochu wymaga nawożenia azotowego.

Wśród roślin strączkowych uprawianych w Polsce z przeznaczeniem na pasze (groch, peluszka, bobik, łubin, wyka, rzepak) – groch nie należy do najbardziej opłacalnych. Pomimo że uprawa grochu paszowego charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami bezpośrednimi oraz dość wysokim zyskiem brutto, to jak wynika z badań przeprowadzonych w 2001 roku w Katedrze Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Poznaniu, produkcja grochu paszowego z przeznaczeniem tylko na wysokobiałkowe pasze jest droższa od np. importowanych pasz powstałych na bazie poekstrakcyjnej śruty sojowej. Korzystnym natomiast czynnikiem przemawiającym za uprawą grochu paszowego oraz innych roślin strączkowych jest ich korzystny wpływ na stanowisko, strukturę gleby, wiązanie wolnego azotu z powietrza, gromadzenie substancji organicznej w glebie oraz sprzyjanie uzyskaniu większych plonów roślin następczych. Groch jest jedną z roślin strączkowych stanowiącą ważną grupę roślin, szczególnie docenianą w ramach koncepcji rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu zbożami oraz doskonale zorganizowane kanały dystrybucji, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zainteresowanych kontraktacją grochu paszowego zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie i skorzystania z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej