Dystrybucja zbóż

Dystrybucja zbóż jest pojęciem bardzo szerokim. Ogólnie oznacza rozdział lub podział, a w przypadku ekonomii jest to działanie zorientowane na osiąganie zysku i obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych towarów i produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc sprzedaży lub nabywców finalnych. Dokonywana jest samodzielnie lub za pomocą pośredników. Głównym celem dystrybucji jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli przepływami towarów pomiędzy dostawcami a odbiorcami - jest to tzw. tworzenie kanałów dystrybucji.

W przypadku zboża cały proces dystrybucji jest dodatkowo obarczony wysokim stopniem ryzyka związanym z ilością zboża na rynku - jest to silnie zależne od warunków pogodowych panujących w danym roku i ma bardzo duży wpływ na cenę zbóż na rynku (zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy pogoda staje się coraz mniej przewidywalna i dostarczane są sprzeczne długoterminowe prognozy pogody - wystarczy sprawdzić jak się kształtowały ceny zbóż w ciągu ostatnich kilku lat). W związku z tym, żeby cały proces dystrybucji zboża przebiegał bez zakłóceń, konieczne jest odpowiednie prognozowanie zbiorów oraz kontraktacja.

Dystrybucja zbóż jest również zależna od sytuacji ekonomicznej kraju i stabilności jego gospodarki. Czynniki te przekładają się bezpośrednio na stabilność (bądź jej brak) kursów walut.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy podkreślić, iż prognozowanie zbiorów jest obecnie bardzo trudne i wymaga bardzo dużego, wieloletniego doświadczenia. Ogromnego doświadczenia wymaga również zapewnienie odpowiedniej logistyki (transport, przechowywanie, kontraktacja) w całym procesie dystrybucji zbóż.

Firma DosChem, która jest właścicielem serwisu www.eagro.pl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu zbożami oraz doskonale zorganizowane kanały dystrybucji, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zainteresowanych kontraktacją zboża zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie i skorzystania z narzędzi które pozwolą kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej