Ceny zbóż - skup zboża

Zboża zajmują prawie 70% całego obszaru użytków rolnych Polski. Nic więc dziwnego, że rynek ten odgrywa dużą rolę w budżecie naszego kraju, a sytuacja ta niemal identycznie wygląda w większości innych Państw na świecie. Zanim jednak przyjdzie czas plonów trzeba przejść cały cykl rozwoju roślin, który dzięki wytężonej, sumiennej pracy i niemałej dozie szczęścia może zaowocować sporymi zyskami lub sytuacją, w której nie zwrócą się koszty całego procesu.

Na kształtowanie się cen zbóż na rynku mają wpływ najróżniejsze czynniki, zarówno te ludzkie, jak i te kompletnie niezależne od człowieka. Do tego grona należy między innymi pogoda i można ją z pełną odpowiedzialnością umieścić na samym szczycie listy. Ocieplający się klimat i trudne do przewidzenia nawet przez najlepszych ekspertów anomalie pogodowe to główna przyczyna niepowodzeń w uprawie oraz zmiany gatunków uprawianych zbóż. Powtarzające się z roku na rok klęski suszy doprowadziły do wzrostu cen pszenicy nawet do 1000 zł za tonę, a co za tym idzie podniesiono ceny produktów z niej wytwarzanych m.in. chleba. Z powodu małych zbiorów rolnicy zmuszani są do uprawy odpornych na upały zbóż jak sorgo, wywodzące się z Afryki i Azji.

Coraz popularniejsze w naszym kraju biopaliwa również wpływają na ceny zbóż. Rosnąca z roku na roku ilość produkowanego paliwa ekologicznego niesie za sobą zapotrzebowanie na coraz to większe dostawy zboża do zakładów wytwórczych. Z uwagi na fakt, że jest go na rynku ograniczona ilość, ceny automatycznie szybują w górę. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ceny zbóż jest wzrost populacji ludności na świecie, zwłaszcza w krajach ubogich. Niewystarczająca dla wszystkich ilość upraw doprowadza do masowego głodowania, a to z kolei czyni ze zboża produkt na wagę złota w niektórych rejonach świata.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat można mówić o systematycznym wzroście cen zbóż, zwłaszcza pszenicy, której cena w roku 2008 dochodziła do 200-230 dolarów i była, aż o prawie 40% większa niż we wcześniejszych latach. Nic nie zapowiada jakichkolwiek zmian w najbliższym czasie.

Zainteresowany kontraktacją zbóż? Zarejestruj się w naszym wortalu i skorzystaj z narzędzi które pozwolą Ci kupować i sprzedawać zboża w łatwy i przystępny sposób.

eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej